Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden? Oei!

Bij vele echtparen zijn huwelijkse voorwaarden in een ver verleden gemaakt. Vaak houden de echtgenoten zich op den duur niet meer aan de ‘spelregels’. Huwelijkse voorwaarden krijgen daarom achterstallig onderhoud: huwelijkse voorwaarden zijn dan ‘over de datum’. Dit kan tot ‘ongelukken’ leiden, zo bleek laatst weer eens bij de ... Lees verder »

Wat is een ‘verklaring van erfrecht’?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt altijd opgesteld door een notaris. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap. De erfgenamen kunnen met een verklaring van erfrecht bijvoorbeeld beschikken over het banktegoed van de overledene. De ... Lees verder »

Wie erft in het samengestelde gezin?

Veel mensen ontmoeten na hun scheiding een nieuwe partner. Er ontstaat een nieuwe relatie en men gaat opnieuw samenwonen of trouwen. Zijn er ook kinderen uit een vorige relatie (en krijgen de nieuwe partners wellicht samen ook kinderen)? Dan spreek je van een samengesteld gezin. In het erfrecht wordt ... Lees verder »

Levensverzekering en testament. Pas op!

Met een levensverzekering zorgt u ervoor dat na uw overlijden uw nabestaanden een geldbedrag krijgen. Dat kunnen uw erfgenamen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Vaak is het de bedoeling dat de erfgenamen de uitkering ontvangen, maar dan moet dat wel goed geregeld zijn in de levensverzekering. ... Lees verder »

O jee. De jubelton weg er mee!

Een grote schenking voor de aankoop van een eigen huis met belastingvoordeel, wordt jubelton genoemd. In 2022 kunt u hier nog gebruik van maken. U mag dan € 106.671 euro belastingvrij schenken aan uw kind of aan iemand anders tussen de 18 en 40 jaar voor een eigen huis. ... Lees verder »

Hoe bescherm ik mijn echtgenoot het best?

Voor het geval een van de echtgenoten overlijdt met achterlating van kinderen is in de wet een specifieke regeling opgenomen. Deze regeling heet ‘de wettelijke verdeling’. Het uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn. Door de wettelijke verdeling worden alle ... Lees verder »

Het vergeten testament.

In het testament noem je de erfgenamen die erven. Je kunt verschillende erfgenamen naast elkaar noemen, ieder voor een gelijk deel. Je kunt de erfgenamen laten erven met verschillende breukdelen (niet iedereen krijgt dan evenveel). En je kunt voorwaarden verbinden wie in bepaalde situaties nu wel of niet erft. ... Lees verder »

Ik wil mijn kind onterven.

In mijn gespreken met cliënten merk ik dat familieverbanden niet vanzelfsprekend meer heel stevig zijn. De onderlinge familieverhouding (en met name de ouder-kind relatie) staat niet altijd op nummer één. Dit proces is al jaren gaande. Soms is er een conflict in de familie. Bij anderen is het contact ... Lees verder »

Kan ik ook zelf mijn testament maken?

Ja dat kan.! Dit heet een ‘depot testament’. Dat is een testament wat u zelf maakt. Daarna geeft u het zelfgemaakte testament in bewaring bij de notaris. De combinatie van een testament zelf maken en het in bewaring geven bij de notaris, heet een depot testament. U kunt alleen ... Lees verder »

Als samenwoners de relatie verbreken…

Saskia en Erik wonen samen. Tijdens hun samenleving hebben zij samen een woning gekocht. Bij de aankoop heeft Saskia € 30.000 aan eigen geld in de woning gestoken. Later heeft Saskia uit eigen geld nog eens € 90.000 in de verbouwing van de woning geïnvesteerd. Erik heeft geen eigen ... Lees verder »

© 2022 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC