Erfrecht bemiddeling

Familie relaties

Mensen zijn uniek. De situaties waarin zij zich bevinden zijn dat niet. In familieverband gaat het bijna altijd om de verhouding tussen inhoud en relaties met de daarbij behorende spanningen. Verwachtingen kunnen plaats maken voor teleurstellingen. En bij tegenstrijdige belangen is het vaak lastig persoonlijke wensen uit te voeren. Dit kan bestaande (of nieuwe) familieverhoudingen enorm onder druk zetten.

Denk bijvoorbeeld aan:

– hulp bij een juiste belangenafweging in het erfrecht tussen de eigen kinderen en stiefouder;
– overdracht van vermogen aan (niet alle) kinderen;
– onterving van kinderen;
– afwijkende verdeling van bezit bij overlijden.

Erfrecht bemiddeling

Wij treden op als erfrecht bemiddelaar binnen familieverhoudingen waar advies, begeleiding of leiding nodig is. Niet alleen bij de afwikkeling van nalatenschappen, maar ook ter voorkoming van het (verder) escaleren van geschillen. Dat gaat dus verder dan het beantwoorden van een juridische vraag. Wij helpen daarbij. Onafhankelijk, vertrouwelijk en altijd met volstrekte geheimhouding. En net als naar Rome, zijn er meer wegen die naar de oplossing leiden. De erfrecht bemiddelaar helpt bij het vinden van de juiste weg.

“Er wordt goed geluisterd naar de situatie van mensen en op basis daarvan worden zij begeleid en geadviseerd. Als het beste advies is dat er geen akte nodig is, dan is dat zo.”

© 2022 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC