Trusted family advisor

Familierelaties

Mensen zijn uniek. De situaties waarin zij zich bevinden zijn dat niet. In familieverband gaat het bijna altijd om de verhouding tussen inhoud en relaties met de daarbij behorende spanningen. Verwachtingen kunnen plaats maken voor teleurstellingen. En bij tegenstrijdige belangen is het vaak lastig persoonlijke wensen uit te voeren. Dit kan bestaande (of nieuwe) familieverhoudingen enorm onder druk zetten.

Denk bijvoorbeeld aan:
– een afwijkende verdeling van bezit bij overlijden;
– hulp bij een juiste belangenafweging tussen de eigen kinderen en stiefouder;
– zorgregelingen van kinderen tussen gescheiden ouders;
– opvolgingsproblematiek bij familiebedrijven;
– overdracht van vermogen aan (niet alle) kinderen.

Trusted family advisor

Wij treden op als Trusted family advisor binnen familieverhoudingen waar advies, begeleiding of leiding nodig is ter voorkoming van het (verder) escaleren van geschillen. Dat gaat dus verder dan het beantwoorden van een juridische vraag. De manier om daarmee om te gaan is door van buiten naar binnen te denken. Door een ander licht te laten schijnen. Door de ogen echt te openen en niet meer alleen te kijken, maar daadwerkelijk te gaan zien. Wij helpen daarbij. Onafhankelijk, vertrouwelijk en altijd met volstrekte geheimhouding. En net als naar Rome, zijn er meer wegen die naar de oplossing leiden. De Trusted family advisor helpt bij het vinden van de juiste weg.

“Er wordt goed geluisterd naar de situatie van mensen en op basis daarvan worden zij begeleid en geadviseerd. Als het beste advies is dat er geen akte nodig is, dan is dat zo.”

© 2022 Notaris Joost / Algemene voorwaarden

Site by Studio BC